برای ارتقا سرعت بیشتراز فیلترشکن استفاده کنبد*
اگرموقعه ورود از شما رمز خواسته شدجلوی اسـم خود عـدد اضافه کنید
مثلا: Mohammad1370
☆ www.AynazChaT.Org ☆
کانال تلگرام